Мъж и жена говорят с майстор в сервиз.

Лаборатория “Пътни Превозни Средства”

Проверки и/или изпитвания при изменение в конструкцията на регистрирани ППС (Наредба Н-3)
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС

Леки автомобили (категория М1)

3601
Промяна на категорията - от М1 в N1
ИК рег. без пр.кат. L
204 лв.
3602
Смяна на двигател с вътрешно горене - с ДВГ от друг тип, марка, модел, код (за категории М1 и N1)
ИК рег. смянаДВГ М1,N1
294 лв.
3603
Промяна на разположението на органите за управление (от дясно в ляво)
ИК рег. см.кор.у-е л.а
360 лв.
3604
Промяна на брой места за сядане без промяна на категорията на МПС-то
ИК рег. пр.бр.м-та л.а
252 лв.
3605
Изменение в автомобил със специално предназначение
ИК рег. спец. л.а. М1
348 лв.
3606
Допълнително монтирани устройства за осветяване и светлинна сигнализация
ИК рег. доп.св. л.а.
144 лв.
3608
Промяна в конструкцията - от М1 в М2
ИК рег. кат.М1вМ2 л.а.
504 лв.
3609
Смяна на двигател с вътрешно горене на МПС с изменение в силовото предаване (трансмисия, спирачна система, окачване и др.) за категории M1 и N1
ИК рег.с.пред.M1,N1
474 лв.

Товарни автомобили и автобуси (категории N, М2, М3)

3611
Промяна на категорията - от N1 в М1
ИК рег. кат.N1в М1
318 лв.
3612
Промяна на категорията - от N1 или N2 в М2 или М3
ИК рег. кат.N2вМ2/М3
660 лв.
3613
Промяна на категорията - от М2 в М1
ИК рег. кат.М2вМ1
360 лв.
3614
Промяна на категорията - от М2 или М3 в N2 или N1
ИК рег. кат.М2вN2/N1
348 лв.
3615
Смяна на двигател с вътрешно горене - с ДВГ от друг тип, марка, модел, код (за категории N2, N3, M2, M3)
ИК рег. смянаДВГ т.а.
324 лв.
3616
Смяна или променени параметри на надстройката
ИК рег. Надстройка
390 лв.
3617
Изменение в автомобил със специално предназначение
ИК рег. см.кор.у-е т.а
426 лв.
3618
Промяна на разположението на органите за управление (от дясно в ляво)
ИК рег. см.кор.у-е т.а
426 лв.
3619
Промяна на брой места за сядане без промяна на категорията на МПС-то
ИК рег. пр.бр.места
252 лв.
3625
Смяна на двигател с вътрешно горене на МПС с изменение в силовото предаване (трансмисия, спирачна система, окачване и др.) за категория N2, N3, M2 и М3
ИК рег.с.пред.N2,N3,М2
492 лв.
3626
Изпитване на закрепване на обезопзсителни колани на автобуси
ИК колани
360 лв.
3627
Промяна на категорията от N1 в N2 (възстановяване на заводски параметри)
ИК рег.с.пред.M1,N1
360 лв.

Ремаркета (категория О)

3630
Категории О1 и О2
ИК рег. кат. О1, О2
204 лв.
3631
Категории О3 и О4
ИК рег. кат. О3, О4
288 лв.
3632
От категория О3, О4 в категория О3, О4 със специално предназначение
ИК рег.кат.О3,О4спец.
690 лв.

Дву- и триколесни МПС (категория L)

3636
Конструктивни изменения без промяна на категорията
ИК рег. без пр.кат. L
204 лв.
Проверки и/или изпитвания при индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държава-членка на ЕС или друга държава-страна по Споразумението за ЕИП
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС
3640
Лек автомобил (категория М1, M1G, N1, вкл. със специално предназначение)
ИО рег. кат.М1,M1G,N1
456 лв.
3641
Товарен автомобил (категория N2, N3)
ИО рег. кат. N2,N3
1 188 лв.
3642
Автобус (категории М2 и М3
ИО рег. М2 и М3
1 188 лв.
3643
Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение)
ИО рег. О1 и О2
360 лв.
3644
Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение)
ИО рег. О3 и О4
780 лв.
3645
МПС от категории L
ИО рег. кат. L
420 лв.

Проверки и/или изпитвания за индивидуално одобряване на регистрирани ППС, с евротабела на производител (за изпитатели)

3690
Лек автомобил (категория М1, вкл. със специално предназначение) с ЕТ
ИО рег.ЕТ кат.М1,N1
456 лв.
3691
Товарен автомобил (категория N) с ЕТ
ИО рег.ЕТ кат. N2,N3
594 лв.
3692
Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение) с ЕТ
ИО рег.ЕТ О1 и О2
180 лв.
3693
Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение) с ЕТ
ИО рег.ЕТ О3 и О4
390 лв.
Проверки и/или изпитвания за одобряване типа на нови ППС (Наредба 60)
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС

Индивидуално одобряване на нови ППС без предварително одобрение по Наредба 60

3653
Ремаркета (категории О1 и О2, вкл. със специално предназначение)
ИО нови кат. О1 и О2
192 лв.
3654
Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4, вкл. със специално предназначение)
ИО нови кат. О3 и О4
540 лв.

индивидуално одобряване на нови ППС със предварително одобрение по Наредба 60 (доокомплектовани ППС)

3655
Лек автомобил - категория М1 или Товарен автомобил - категория N1
ИО кат. М1,N1 - ЕС
456 лв.
3656
Товарен автомобил (категория N2, N3) или Автобус (категории М2, М3)
ИО кат.N2,N3,M2,M3-ЕС
540 лв.
3655
Ремаркета (категории О1 и О2)
ИО кат. О1 и О2 - ЕС
300 лв.
3658
Ремаркета и полуремаркета (категории О3 и О4)
ИО кат. О3 и О4 - ЕС
540 лв.
3659
Специални ППС от категории М и N (пожарни, линейки, катафалки, бетоновози, бетонпомпи, автокранове и др.)
ИО А-л спец M,N - ЕС
588 лв.
Проверка и/или изпитване на ППС, предназначено за учебна дейност (Наредби 37, 38, Н-3)
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС
3512
МПС, категории АМ, А, А1, А2
учебен-кат.А А1 А2
96 лв.
3513
състав от ППС, категория ВЕ
учебен-кат.ВЕ
288 лв.
3514
съчленено или състав от ППС, категории С1Е, СЕ, D1E или DE
учебен-кат.СЕ, DE
396 лв.
3515
МПС, категория В1 или В
учебен-кат.B
228 лв.
3516
МПС, категории С1 или С
учебен-кат.C
300 лв.
3517
МПС, категории D1, D или Ттб (тролейбус)
учебен-кат.D, Ттб
312 лв.
3519
състав ППС, категория Ткт
учебен-кат.Ткт
288 лв.
3520
Контролен лист към изпитвателен протокол за МПС за учебна дейност
Приложение уч.
60 лв.
3522
ППС, категории О2 - за водачи от категория ВЕ (при предварително издаден Протокол за теглещото МПС)
учебен-кат.О2
60 лв.
3523
ППС, категории О3 и О4 - за водачи от категория СЕ (при предварително издаден Протокол за теглещото МПС)
учебен-кат.О3 О4
96 лв.
3521
Проверка на МПС, дооборудвано с проспособление за управление от водачи, съгласно предписания на ТОЛЕК
експ.ТОЛЕК
60 лв.
Проверка и/или изпитване на ППС за възстановяване на прекратена регистрация (Наредба I-45)
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС
3525
МПС - категория М1 (лек автомобил - до 4+1 места)
възст.М1
330 лв.
3526
МПС - категория М1 (лек автомобил - над 4+1 места) или M1G
възст.М1+, M1G
360 лв.
3528
МПС - категория N1, N1G (товарен автомобил с максимална маса до 3,5 тона)
възст.N1, N1G
360 лв.
3529
МПС - категория N2 и N3 (товарни автомобили с максимална маса над 3,5 тона)
възст.N2, N3
504 лв.
3531
МПС - категория М2 (автобус)
възст.M2
552 лв.
3539
МПС - категория М3 (автобус)
възст.М3
612 лв.
3534
Двуколесно МПС от категория L (мотопед)
възст.L1
174 лв.
3532
Дву- или триколесно МПС от категория L (мотоциклет, мотоциклет с кош и мототриколка)
възст.L2-L5
258 лв.
3533
Четириколесно МПС от категории L6 или L7
възст.L6-L7
318 лв.
3535
Ремарке - категория О1 (до 750 kg) и категория О2 (до 3500 kg)
възст.О1,O2
192 лв.
3538
Ремарке - категория О3 (до 10000 kg) и категория О4 (над 10000 kg)
възст.О3,O4
432 лв.
Изпитване на ППС по изискванията на СЕМТ
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС
3101
Изп. СЕМТ ремарке или полуремарке
Изп.рем.СЕМТ
96 лв.
3102
Изп. СЕМТ влекач
Изп.влек.СЕМТ
135 лв.
3113
ТЕМПО 100
темпо 100
180 лв.
Разход на гориво
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС
3103
Измерване на разход на гориво на лек автомобил
Изм.р.гор.л.а.
138 лв.
3104
Измерване на разход на гориво на товарен автомобил
Изм.р.гор.т.а.
210 лв.
3105
Справка разход на гориво
Справ.раз.гор.
72 лв.
Периодични технически прегледи
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Ценас ДДС
3120
Лек автомобил (категория М1)
гтп М1
51 лв.
3121
Лек автомобил (категория М1) с газова уредба
гтп М1газ
57 лв.
3122
Лек автомобил - TAXI
гтп ТАКСИ
по договаряне
3123
Товарен автомобил (категория N1)
гтп N1
51 лв.
3124
Товарен автомобил (категория N2)
гтп N2
60 лв.
3125
Товарен автомобил (категория N3)
гтп N3
60 лв.
3126
Автобус (категория М2)
гтп M2
72 лв.
3127
Автобус (категория М3)
гтп M3
72 лв.
3128
Ремарке (категория О1)
гтп O1
42 лв.
3129
Ремарке (категория О2)
гтп O2
45 лв.
3130
Ремарке/полуремарке (категория О3 и О4)
гтп O3-O4
57 лв.
3131
Първоначална проверка на допълнително монтирана уредба LPG/CNG
ГТП Пров. LPG/CNG
60 лв.
Прегледи по Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС

Прегледи по част 9 ADR

3540
Първоначален преглед по ADR на нововнесено ППС (вс. категории)
Първ.изп.АДР
456 лв.
3541
Период. преглед на тов. автомобил - кат. N1 и N2 (бордови, фургон, контейнеровоз)
Изп.а-л АДР -N1,N2
294 лв.
3542
Период. преглед на тов. автомобил - кат. N3 (бордови, фургон, контейнеровоз, седл.влекач)
Изп.а-л АДР -N3
336 лв.
3543
Периодичен преглед на автоцистерна
Изп.автоцист. АДР
348 лв.
3544
Период. преглед на ремарке/полуремарке
Изп.рем.АДР
306 лв.
3110
Одобряване на ППС, дооборудвани като тип EX/II по ADR
Изп.процедура АДР
по калкулация
3116
Изпитване на ППС от категории N и О по Правило №105 на ИКЕ-ООН
Пр. №105 ИКЕ-ООН
по калкулация
Изпитвания и проверки на цистелни по част 6 ADR
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС
3421
Първоначална проверка на цистерна по 6.8.2.4.1 ADR
Пър.пров.цист.АДР
по калкулация
3422
Междинна проверка на цистерна с 1 клетка
Изп.херм.ппсц.1 кл
252 лв.
3423
Междинна проверка на цистерна с 2 клетки
Изп.херм.ппсц. 2 кл
300 лв.
3424
Междинна проверка на цистерна с 3 клетки
Изп.херм.ппсц. 3 кл
348 лв.
3425
Междинна проверка на цистерна с 4 клетки
Изп.херм.ппсц. 4кл
402 лв.
3426
Междинна проверка на цистерна с 5 клетки
Изп.херм.ппсц. 5кл
450 лв.
3427
Междинна проверка на цистерна с 6 клетки
Изп.херм.ппсц. 6кл
504 лв.
3428
Междинна проверка на цистерна с повече от 6 клетки
Изп.херм.ппсц.+6кл
600 лв.
3429
Периодична проверка на цистерна с 1 клетка
Изп.х.нал.ппсц.1кл
348 лв.
3430
Периодична проверка на цистерна с 2 клетки
Изп.х.нал.ппсц.2кл
450 лв.
3431
Периодична проверка на цистерна с 3 клетки
Изп.х.нал.ппсц.3кл
552 лв.
3432
Периодична проверка на цистерна с 4 клетки
Изп.х.нал.ппсц.4кл
600 лв.
3433
Периодична проверка на цистерна с 5 клетки
Изп.х.нал.ппсц.5кл
648 лв.
3434
Периодична проверка на цистерна с 6 клетки
Изп.х.нал.ппсц.6кл
702 лв.
3435
Периодична проверка на цистерна с повече от 6 клетки
Изп.х.нал.ппсц.+6кл
804 лв.
Други изпитвания и технически прегледи
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Цена с ДДС

Изпитване

3490
Корекция на данни в свидетелство за регистрация
Корекция данни
120 лв.
3495
Подаване на документи в ИААА
Документи ИААА
12 лв.
3497
Преиздаване на протокол по наредба № Н-3
преиздаване пр-л
96 лв.
3498
Заверка на копие на протокол "Вярно с оригинала"
дубликат пр-л
12 лв.
3496
Транспортни разходи
Трансп. р-ди
...
3499
Разход за командировки
р-д командировка
...
3404
Стикер "Зелена зона" - Германия
еко стикер Герм
36 лв.
3455
Стикер "Зелена зона" - Австрия
еко стикер Австрия
144 лв.
3376
Измерване на маса
Измерв. на маса
36 лв.
3379
Измерване на димност
Измерв.на димност
54 лв.
3380
Измерване светопропускливостта на автостъкла
Изм.автостъкла
78 лв.
3392
Протокол за катализатор (за бензинови двг)
Пр-л за катализатор
22 лв.
6010
Техническа експертиза за максимална скорост на МПС
Макс. ск. на МПС
90 лв.
3199
Изпитване
Изпитване
по калкулация

РАЗНИ

7099
СЕРВИЗ ДВГ
СЕРВИЗ ДВГ
по договаряне
9001
УСЛУГИ, ток, телефон, вода, информация
УСЛУГИ
по договаряне
9099
ПРОДАЖБИ
ПРОДАЖБИ
по договаряне

Повдигателни съоръжения

6001
Изпитв. крикове маслени и механични
Изпитване на крик
264 лв.
6002
Изпитв. електро- и мотокари
Изп. на ел.и мотокар
по договаряне
6099
Изпитване на агрегати
Изп. на агр.
по договаряне

Лаборатория “Механични изпитвания”

Изпитване на сейфове по БДС EN 14450 и EN 1143-1
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Ценас ДДС
3151
- клас на устойчивост - S1 и S2
Изпитване на сейф
1 800 лв.
3151
- клас на устойчивост - 0, 1 и 2
Изпитване на сейф
1 800 лв.
3151
- клас на устойчивост - 3 и 4
Изпитване на сейф
2 160 лв.
3151
- клас на устойчивост - 5 и 6
Изпитване на сейф
2 400 лв.
3151
- клас на устойчивост - 7 и 8
Изпитване на сейф
3 000 лв.
3151
- клас на устойчивост - 9 и 10
Изпитване на сейф
3 600 лв.
Изпитване на трезорни врати по БДС EN 1143-1
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Ценас ДДС
3152
- клас на устойчивост - 0, 1 и 2
Изп.Трезорна врата
1 560 лв.
3152
- клас на устойчивост - 3, 4 и 5
Изп.Трезорна врата
1 800 лв.
3152
- клас на устойчивост - 6, 7 и 8
Изп.Трезорна врата
3 000 лв.
3152
- клас на устойчивост - 9, 10 и 11
Изп.Трезорна врата
по договаряне
3152
- клас на устойчивост - 12 и 13
Изп.Трезорна врата
по договаряне
Изпитване на трезорно помещение по БДС EN 1143-1
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Ценас ДДС
3153
- клас на устойчивост - 0, 1 и 2
Изп.Трез.помещение
1 200 лв.
3153
- клас на устойчивост - 3, 4 и 5
Изп.Трез.помещение
1 800 лв.
3153
- клас на устойчивост - 6, 7 и 8
Изп.Трез.помещение
2 400 лв.
3153
- клас на устойчивост - 9, 10 и 11
Изп.Трез.помещение
по договаряне
3153
- клас на устойчивост - 12 и 13
Изп.Трез.помещение
по договаряне
Изпитване на депозитна система по БДС EN 1143-2
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Ценас ДДС
3154
Изпитване на депозитна система по БДС EN 1143-2
по договаряне
Изпитване на врати, прозорци, капаци и щори
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Ценас ДДС
3155
- БДС EN 1628 - статично натоварване
Изп.врати. прозорци
1 032 лв.
3155
- БДС EN 1629 - динамично натоварване
Изп.врати. прозорци
552 лв.
3155
- БДС EN 1630 - ръчно разбиване
Изп.врати. прозорци
696 лв.
Други изпитвания
Код
Вид Услуга
Каса Фискален бон
Ценас ДДС
3157
Изпитване на решетки по БДС EN 1628, 1629 и 1630
Изп. на решетки
по договаряне
3158
Изпитване на защитни стъкла по БДС EN 365
Изпитв.защ.стъкла
960 лв.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.