Периодични технически прегледи (ГТП, СЕМТ, ADR)

Човек извършващ, технически преглед

КТП ТЕХНОТЕСТ: Периодични прегледи на ППС

Контролно-техническият пункт на ТЕХНОТЕСТ притежава Разрешение за КТП категория V за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:

 • леки автомобили
 • товарни автомобили
 • автобуси
 • ремаркета и полуремаркета
 • ППС от типове EX/II, EX/III, FL, АТ и MEMU, превозващи определени опасни товари

Тези прегледи включват:

 • периодични преглед за проверка на техническата изправност (ГТП)
 • периодични прегледи за техническа изправност съгласно СЕМТ-Резолюция
 • периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, превозващи определени опасни товари (типове EX/II, EX/III, FL, AT и MEMU)
 • периодични проверки на херметичност и на хидравлично налягане на цистерни, с изпитвателно налягане до 4 bar (неподвижно-свързани, сменяеми, преносими, контейнер-цистерни), предназначени за превоз на опасни товари

Прегледите се извършват на основание на:

 • Наредба № Н-32/2011 на МТИТС – относно периодичните технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
 • Наредба № 40/2004 на МТИТС, МВР и МОСВ – за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 • Стандарт БДС EN 12972 за изпитването, проверката и маркировката на метални цистерни за опасни товари
 • Европейска Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.