Изпитвания

Човек извършващ изпитване на сейф

В лабораторията на Направление “Изпитвания” се извършват изпитвания за оценяване на класа на устойчивост на:

Сейфове, АТМ сейфове и бази, трезорни помещения, трезорни врати и депозитни системи

  • БДС EN 1143-1 “Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, АТМ сейфове, трезорни врати и трезорни помещения”;
  • БДС EN 1143-2 “Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Част 2: Депозитни системи”;
  • БДС EN 14450 “Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Сейф-шкафове”.

Фасадни елементи - врати, прозорци, капаци (щори) и защитни решетки

Изпитванията включват определяне на механичната якост срещу статични и динамични натоварвания и ръчна атака с инструмент съгласно стандартни методи посочени в:

  • БДС EN 1628 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при статично натоварване”.
  • БДС EN 1629 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при динамично натоварване”.
  • БДС EN 1630 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно разбиване”.Целта е определяне класа на устойчивост срещу взлом по изискванията на стандарт
  • БДС EN 1627 “Пешеходни врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания и класификация”.

Защитно остъкляване.

Изпитванията включват определяне на устойчивост срещу ръчна атака. Прилага се стандартен метод за изпитване с падащо тяло, посочен в:

  • БДС EN 356 “Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост срещу ръчна атака”

За извършване на услугата клиентът следва да:

подаде заявка за изпитване;

  • достави директно в лабораторията образци от продукта, заедно с необходимата техническа документация.
  • приеме обратно от лабораторията използваните образци след провеждане на изпитването (без образците на защитни стъкла).
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.