Възстановяване на прекратена регистрация на ППС

Снимка на мъж и жена, извършващи проверка, за прекратена редистрация

Преглед при възстановяване на регистрация на ППС.

Тези прегледи се отнасят за ППС, на които е била прекратена регистрацията и впоследствие се възстановява. Издава се изпитвателен протокол, на  основание на който “Пътна полиция” възстановява регистрацията.

При тези прегледи се представят:

  • документ, удостоверяващ произхода на снетото от отчет превозно средство (оригинал или копие на стария регистрационен талон) или
  • удостоверение от “Пътна полиция” за снемане от отчет на ППС-то и
  • документ/и за собственост на ППС-то.

Прегледите се извършват на основание на:

  • Наредба № I-45/2000  за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
  • Наредба № Н-32/2011 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.