Оценки по Наредба № 8121з-444/2016 на МВР и БНБ

Снимка на човек извършващ оценка по наредба № 8121з -444/2016

За оценяване на съответствието на елементите от обектите на кредитните институции с изискванията, указани в Раздел I “Изисквания при изграждане и съоръжаване на обектите” на глава Трета “Специални изисквания за организиране на системите за физическа защита” от Наредба № 8121з-444 от 03 май 2016 г. и посочените стандарти, в зависимост от целта на възложената оценка могат да се извършат единично или комплексно следните дейности:

  • първоначална оценка на съществуващи продукти;
  • последваща оценка, след отстраняване на констатирани несъответствия
  • оценка на изискванията за физическа сигурност, заложени в изготвен инвестиционен проект за ремонт, реконструкция или строителство на продукт
  • контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по оценен инвестиционен проект

На основание резултатите от извършената оценка/и се издава сертификат/и

Оценяването се извършва по реда, посочен в Процедура ПБ-01 “Оценяване на съответствието на продукти за физическа защита на кредитните институции”.

За извършване на оценката клиента попълва и подава заявка.

Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.