Одобряване на типа на ново ППС, система, компоненти или отделни технически възли

Човек извършващ одобряване на ново ППС

Тези проверки и/или изпитвания се извършват при:

  1. Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС
  2. Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС, произвеждани в малки серии
  3. Национално одобряване на тип ППС
  4. Индивидуално одобряване на ново ППС (категории M, N и О)
  5. Одобряване на типа на ново ППС по отношение на система, компонент или отделен технически възел
  6. Одобряване типа на нови системи, компоненти или отделни технически възли

Изпитванията и проверките се извършват на основание на приложими регулаторни актове за съответната категория ППС, система, компонент или отделен технически възел, описани в:

  • Наредба № 60/2009 на МТИТС – за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата; Наредба № 61/2003, Правила на ИКЕ-ООН и Регламенти на Европейския съюз
  • Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263 от 9.10.2007 г.); Директива 70/157/ЕИО; Правила на ИКЕ-ООН и Регламенти на Европейския съюз
  • Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на дву-, три- и четириколесни превозни средства; Правила на ИКЕ-ООН и Регламенти на Европейския съюз
No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.