Одобряване на доокомплектовани нови ППС (категории M, N и O)

Човек извършващ одобряване на доокомплектовани нови ППС

Регулаторни актове за изпитвания на ППС.

Изпитванията и проверките се извършват на основание на следните приложими регулаторни актове за съответното ППС, компонент или отделен технически възел, описани в:

  •  Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства
  • Наредба № 60/2009 на МТИТС – за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата
  • Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
  • Правила на ИКЕ – ООН
No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.