Еко-Стикери за достъп до “Зелени Зони” в Германия

Изображение на път в град в Германия

Важно за пътуващите в Германия!

От няколко години в Германия са в сила регулации, касаещи вредните емисии от моторните превозни средства. В голяма част от немските градове и провинции има обособени т.нар. “Зелени Зони” преминаването през които е законово разрешено само на превозни средства, имащи стикер, съответстващ на тяхната екологична категория.

Зелените зони се установяват главно в централните части на градовете, както и в близост до индустриални зони и области с повишено ниво на запрашеност и замърсяване на въздуха. Това включва околовръстни шосета и извънградски терени.

Забраната обхваща както автобуси и товарни ППС, така и пътнически и лекотоварни МПС категории M1 и N1.

Не подлежат на забрани за преминаване дву- и триколесни превозни средства, индустриални камиони, селскостопански трактори, мобилни машини и оборудване, ретро автомобили, инвалидни превозни средства, както и МПС в специален режим на движение.

Правилата важат еднакво както за МПС с немска регистрация, така и за такива с чуждестранни регистрационни табели вкл. български.

Зоните са обозначени със следните знаци. Преминаването на моторни превозни средства през тези зони не е разрешено.

Изключение от общата забрана се обозначава с допълнителен знак.

МПС могат да преминават през „Зелени зони”, когато имат залепен на предното стъкло стикер, отговарящ на допълнителния знак. Знакът показва цветът/цветовете Еко-Стикери, с които се допускат МПС в конкретната Зелена Зона.

  1. Един стикер (зелен)
  2. Два стикера (зелен и жълт)
  3. Всички три стикера

Различните цветове Еко-Стикери за Германия се издават според принадлежността на МПС към една от следните екологични категории:

Как да закупите своя Еко-Стикер за достъп до Зелените Зони в Германия?

В качеството си на партньор на TÜV SÜD, ТЕХНОТЕСТ АД издава Еко-Стикери за Германия без предварителна заявка – на място, на територията на ТЕХНОТЕСТ АД в гр. София, без да е необходим физически оглед на самото МПС, или по куриер.

Периодът на валидност на стикерите е неопределен. Стикерът следва да се поднови при необходимост от смяна на челното стъкло и/или пререгистрация на МПС. Веднъж издаден и залепен, Еко-Стикерът е валиден за преминаване през всички еко-зони в Германия, където въпросният екологичен клас се допуска.

Необходими документи:

  • Свидетелство за регистрация – част I (голям регистрационен талон) на МПС.

No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.