ОСП: Приключила процедура по преакредитация и разширяване на обхвата

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ИА „Българска служба за акредитация” завърши процедурата по преакредитация и разширяване на обхвата на Органа за сертификация на продукти.

Със заповед № А 388/23.10.2018 г. на Изпълнителния директор на ИА „БСА” е преиздаден Сертификат БСА Рег. № 4 ОСП/23.10.2018 г., валиден до 23.10.2020 г.

Обхватът за акредитация на органа е разширен с прилагане на изискванията към продукти – сейфове, посочени в стандарти:

– БДС EN 14450  „Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи на изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Сейф-шкафове” за устойчивост срещу взлом;

– БДС EN 15659  „Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу пожар. Леки противопожарни хранилища”

От Ръководството на ОСП

02.11.2018 г

Сподете ни в социалните мрежи!
Споделете статия
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.