ОСП: Промени в схемите, правилата и процедурите за сертификация

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са направени промени в схемите, процедурите и правилата за сертификация на Органа за сертификация на продукти – Направление „Оценяване“ към ТЕХНОТЕСТ АД.

Причина за промените е резултата от анализа на получената обратна информация от заинтересованите страни и извършения преглед за функциониране на схемите за сертификация.

Като общо промените касаят редът за прилагане на схемите за сертификация вид „А” и вид „В”. Облекчава се процедурата за продължаване действието на предоставената  сертификация. Променени са сроковете и редът за провеждане на плановите надзори. Дава се право на клиента да изработва и поставя маркировъчни стикери върху продуктите. Направени са корекции в ценоразписа на услугите.

За повече сведения се запознайте с актуалната версия на Процедура за клиента и публикуваните в сайта документи, или се обърнете за допълнителна информация на посочените за целта контакти.

От Ръководството на ОСП

Сподете ни в социалните мрежи!
Споделете статия
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.