Еко-Стикери за достъп до “Зелени Зони” в Австрия

Многолентов път с много дървета около него

Важно за пътуващите в Австрия!

От 01.01.2015г., новите правила за движение в обособените “Зелени Зони” в Австрия важат еднакво както за МПС с австрийска регистрация, така и за такива с чуждестранни регистрационни табели вкл. български!

Достъп до Зелените Зони в Австрия могат да имат МПС със залепен специален Еко-Стикер, указващ тяхната принадлежност към определена екологична категория.

Забраната за движение на товарни МПС с екологична категория „Евро 1” и по-ниска вече съществува в цяла Виена и в общините на източна Долна Австрия (Niederöstrerreich).

В Бургенланд (Burgenland) и в голяма част от област на Долна Австрия е забранено изцяло движението на товарни МПС, регистрирани преди 1991 г. От 01 януари 2016 г. във Виена и Долна Австрия забраната за движение вече важи и за товарни МПС с екологична категория „Евро 2”.

В много области на Щирия (Steiermark) вече е в сила забрана за движение на МПС с максимално допустима пълна маса от и над 7,5 тона с екологична категория “Евро 2”.

От тази забрана за движение са засегнати следните пътни превозни средства:

  • Виена (Wien)
Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното

средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, товарни автомобили, ако са регистрирани като товарни МПС (категории N1, N2 и N3). Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.

  • Долна Австрия (Niederösterreich)
Всички товарни автомобили, независимо от масата на превозното средство – вкл. лекотоварни автомобили, ванове, товарни автомобили, ако са регистрирани като товарни автомобили (категории N1, N2 и N3). Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.01.2016 г.
  • Горна Австрия (Oberösterreich)
Всички МПС от категории N2 и N3 (товарни автомобили с максимално допустима пълна маса над 3,5 тона). Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска: от 01.07.2016 г.
  • Щирия (Steiermark)
Товарни МПС над 7,5 тона, т.е. МПС от категории N2 и N3 с максимално допустима пълна маса над 7,5 тона. Екологична категория ЕВРО 2 и по-ниска.

Как да закупите своя Еко-Стикер за достъп до Зелените Зони в Австрия?

ТЕХНОТЕСТ АД е оторизиран от TÜV-Austria да посредничи за категоризирането на МПС и издаването на Еко-Стикери на територията на България за МПС от категории N (товарни) с пълна маса над 3,5т. Еко-Стикери за Австрия се издават след преглед на документи и изпращане на заявка в Австрия. Процедурата отнема до две раб. седмици.

Необходими документи са:

  • Задължително – Свидетелство за регистрация – част I (голям регистрационен талон) на МПС;
  • Задължително – Документ, удостоверяващ типовото одобрение на МПС – справка / писмо / декларация / удостоверение от производителя или негов упълномощен представител или CoC (сертификат за съответствие) – на английски или немски език;
  • Препоръчително – Документ, удостоверяващ принадлежност на МПС към определена екологична (ЕВРО) категория като напр.: СЕМТ – ECMT Certificate издаден от производителя или негов упълномощен представител – Зелен с-т (протоколи от периодичните прегледи не се зачитат), COP или друг сертификат от производителя или негов упълномощен представител – на английски или немски език

Регулациите са приети с наредба на австрийското Министерство на селското и горско стопанство, околната среда и водното стопанство. Има 6 различни класа Еко-Стикери, според екологичната категория на МПС и други фактори при оценката. Периодът на валидност на стикерите е неопределен. Стикерът следва да се поднови при необходимост от смяна на челното стъкло и/или пререгистрация на МПС. Веднъж издаден и залепен, Еко-Стикерът е валиден за преминаване през всички еко-зони в Австрия, където въпросният екологичен клас се допуска.

На шофьорът на МПС, преминаващ през Еко зона в Австрия без залепен на предното стъкло Еко стикер или със залепен неотговарящ на истината такъв, се поставя административно наказание, достигащо €2180 и евентуално отнемане на свидетелство за правоспособност при повторно нарушение и/или принудително репатриране на МПС. Всеки ЕКО-СТИКЕР разполага със защита и е свързан с рег. номер на МПС, за което се издава и не може да бъде ползван извън предназначение. Глобата за лице, което е използвало фалшиви данни за получаване на Еко-Стикер или което използва неправилна маркировка или фалшив стикер е €7270.

Можете да пуснете заявка и да предоставите копия от необходимите документи на хартиен или друг носител на място в ТЕХНОТЕСТ АД всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, или по електронна поща на адрес stikeri@technotest.bg.

No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.