Регистрация на товарни ППС за “Зелени Зони” в Дания

Изображение на път с дървета отстрани

Влизат в сила нови регулации за преминаване на дизелови товарни ППС през зелените зони в Дания

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 01.07.2020г. влизат в сила нови регулации за преминаване на дизелови товарни ППС през зелените зони в Дания.

Правилата включват отпадане валидността на досега издаваните еко-стикери, т.е. товарните ППС притежаващи еко-стикер могат да го свалят от предния прозорец на ППС, тъй като същият вече не представлява валидно основание за навлизане в зелена зона. Еко-стикерите ще бъдат заместени с обща информационна система, изискваща регистрация в някои от случаите, а контролът ще се извършва от камери, разпознаващи регистрационните номера на пътуващите през еко-зоната ППС и сравняващи ги с новата единна база данни. Към момента, еко-зоните в Дания обхващат градовете Aalborg, Århus, Copenhagen (København), Frederiksberg и Odense. Повече информация за техния обхват можете да намерите в галерията по-долу.

Новите правила ще се прилагат в три фази, както следва:

Фаза-1: от 01.07.2020г. се забранява достъпа (без регистрация) на следните товарни ППС:

 • Дизелови товарни ППС до 3,5т., с дата на първа регистрация преди 01.01.2007г. (вкл.)
 • Дизелови товарни ППС над 3,5т, вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки с дата на първа регистрация преди 01.10.2009г. (вкл.)

Фаза-2: от 02.07.2022г. се забранява достъпа (без регистрация) на следните товарни ППС:

 • Дизелови товарни ППС до 3,5т., с дата на първа регистрация преди 01.01.2012г. (вкл.)
 • Дизелови товарни ППС над 3,5т, вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки с дата на първа регистрация преди 01.10.2015г. (вкл.)

Фаза-3: от 01.07.2025г. се забранява достъпа (без регистрация) на следните товарни ППС:

 • Предстои да бъде уточнено.

РЕГИСТРАЦИЯ на по-стари товарни дизелови ППС:

 • По-стари дизелови товарни ППС до 3,5т. с дата на първа регистрация преди описаните по-горе МОГАТ ЗА ВЛИЗАТ В ЕКО-ЗОНИТЕ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦ.РЕГИСТРАЦИЯ, ако: (1) датата им на първа регистрация е след 01.01.2001г., (2) притежават инсталиран (сертифициран/регистриран) филтър за твърди частици (DPF/PM) и (3) притежават документално доказуема екологична категория EURO 3 или по-висока.
 • По-стари дизелови товарни ППС над 3,5т., вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки, с дата на първа регистрация преди описаните по-горе МОГАТ ЗА ВЛИЗАТ В ЕКО-ЗОНИТЕ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦ.РЕГИСТРАЦИЯ, ако датата им на първа регистрация е след 01.10.2006г., притежават инсталиран (сертифициран/регистриран) филтър за твърди частици (DPF/PM) и документално доказуема екологична категория EURO 4 или по-висока.

Глоби за неспазване на ограниченията:

Глобите за преминаване през еко-зони на ППС без право на свободен достъп и без регистрация са в еквивалентния размер на 200 € за товарни ППС до 3,5т. и 1700 € за товарни ППС над 3,5т.

ТЕХНОТЕСТ ИЗВЪРШВА РЕГИСТРАЦИЯ на товарни дизелови ППС за еко-зоните в Дания. Изискуеми документи са:

 • Копие от Свидетелство за регистрация Част-1  на ППС;
 • Копие от документ за монтиран (сертифициран/регистриран) филтър за твърди частици (DPF/PM);
 • В случаите, в които позиция V.9 в свидетелството за регистрация не е попълнена: копие от документ, указващ принадлежност на ППС към еопределена кологична (EURO) категория, като например СЕМТ/ECMT сертификат, т.нар. зелен сертификат (протоколи от периодичните прегледи не се зачитат), COP или друг сертификат/официален документ от производителя или негов упълномощен представител – на английски език.

За повече информация за извършваните регистрации на товарни дизелови ППС за достъп до еко-зоните в Дания, можете да се свържете с нас на тел. (02) 973 91 40, 973 91 81, или на имейл office@technotest.bg.

Изключения:

 • По-нови дизелови товарни ППС до 3,5т. с дата на първа регистрация след описаните по-горе и екологична категория EURO 4, 5 или 6 НЕ подлежат на регистрация за преминаване през еко-зоните. Такива ППС се регистрират автоматично от единната система.
 • По-нови дизелови товарни ППС над 3,5т., вкл. автобуси за превоз на пътници с 9 или повече седалки, с дата на първа регистрация след описаните по-горе и екологична категория EURO 5 или 6 НЕ подлежат на регистрация за преминаване през еко-зоните. Такива ППС се регистрират автоматично от единната система.
 • Забраните НЕ важат за мотори/мотопеди, леки ППС и за електрически или движещи се на бензин или газ/метан товарни ППС, както за товарни ППС на възраст над 30г., регистрирани като олд-таймери (ретро автомобили). Такива ППС могат да се придвижват свободно през еко-зоните в Дания.

Обхват на еко-зоните в Дания към 01.07.2020г.:

Олбор
Орхус
Копенхаген и Фредериксберг
Оденсе
No items found.
Приемам Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД и Бисквитките на този уебсайт, разгледай за Повече Информация.